Có 1 kết quả:

sān cuī sì qǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to coax and plead