Có 1 kết quả:

sān jià

1/1

sān jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

trivalent