Có 1 kết quả:

Sān guāng Zhèng cè

1/1

Sān guāng Zhèng cè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Three Alls Policy (kill all, burn all, loot all), Japanese policy in China during WWII