Có 1 kết quả:

sān bā xiàn

1/1

sān bā xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

38th parallel, forming the DMZ border between North and South Korea