Có 1 kết quả:

sān fēn zhī yī

1/1

sān fēn zhī yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one third