Có 1 kết quả:

sān fēn shú

1/1

sān fēn shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

medium rare (of steak)