Có 1 kết quả:

sān bāo

1/1

sān bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"three-guarantee service": repair, exchange, refund