Có 1 kết quả:

sān shí èr xiàng

1/1

sān shí èr xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the thirty-two physical characteristics of Buddha