Có 1 kết quả:

sān shí liù zì mǔ

1/1

sān shí liù zì mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thirty six initial consonants of Song phonetic theory