Có 1 kết quả:

sān shí ér lì

1/1

sān shí ér lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thirty years old and therefore independent (idiom, from Confucius)