Có 1 kết quả:

sān yuán zé

1/1

sān yuán zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Three Principles (in many contexts)