Có 1 kết quả:

sān xiāng

1/1

sān xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sedan (automobile body type)