Có 1 kết quả:

sān chā shén jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

trigeminal nerve