Có 1 kết quả:

sān fǎn

1/1

sān fǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"Three Anti" campaign (anti-corruption, anti-waste, anti-bureaucracy), early PRC purge of 1951-52