Có 1 kết quả:

sān jù huà bù lí běn háng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to talk shop all the time (idiom)