Có 1 kết quả:

Sān tái xiàn

1/1

Sān tái xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Santai county in Mianyang 綿陽|绵阳[Mian2 yang2], north Sichuan