Có 1 kết quả:

sān hé yī

1/1

sān hé yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) three in one
(2) triple