Có 1 kết quả:

sān hé yī ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) three in one
(2) triple