Có 1 kết quả:

sān hé xīng ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

triple star system