Có 1 kết quả:

sān hé xīng

1/1

sān hé xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

triple star system