Có 1 kết quả:

sān hé yuàn

1/1

sān hé yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

residence consisting of structures surrounding a courtyard on three sides