Có 1 kết quả:

sān hé yuàn ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

residence consisting of structures surrounding a courtyard on three sides