Có 1 kết quả:

sān wèi xiàn

1/1

sān wèi xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shamisen, three-stringed Japanese musical instrument