Có 1 kết quả:

sān wèi xiàn ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shamisen, three-stringed Japanese musical instrument