Có 1 kết quả:

Sān dì mén

1/1

Sān dì mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Santimen township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan