Có 1 kết quả:

Sān dì mén xiāng ㄙㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Santimen township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan