Có 1 kết quả:

sān tiān bù dǎ , shàng fáng jiē wǎ ㄙㄢ ㄊㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄕㄤˋ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄝ ㄨㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) three days without a beating, and a child will scale the roof to rip the tiles (idiom)
(2) spare the rod, spoil the child