Có 1 kết quả:

sān gū liù pó

1/1

sān gū liù pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

women with disreputable or illegal professions (idiom)