Có 1 kết quả:

sān bǎo niǎo ㄙㄢ ㄅㄠˇ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental dollarbird (Eurystomus orientalis)