Có 1 kết quả:

sān bǎo niǎo

1/1

sān bǎo niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental dollarbird (Eurystomus orientalis)