Có 1 kết quả:

sān jiān shān zhǐ jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

harringtonine (chemistry)