Có 1 kết quả:

sān tí zhuō

1/1

sān tí zhuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

three-drawer desk (traditional Chinese piece of furniture)