Có 1 kết quả:

Sān shān qū

1/1

Sān shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sanshan district of Wuhu city 蕪湖市|芜湖市[Wu2 hu2 shi4], Anhui