Có 1 kết quả:

Sān dǎo Yóu jì fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mishima Yukio (1925-1970), Japanese author, pen name of (平岡公威|平冈公威, Hiraoka Kimitake)