Có 2 kết quả:

Sān xiá ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊsān xiá ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Three Gorges on the Chang Jiang or Yangtze, namely: Qutang Gorge 瞿塘峽|瞿塘峡[Qu1 tang2 Xia2], Wuxia Gorge 巫峽|巫峡[Wu1 Xia2] and Xiling Gorge 西陵峽|西陵峡[Xi1 ling2 Xia2]
(2) Sanxia or Sanhsia town in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan

Từ điển phổ thông

chỉ 3 nhánh hợp thành sông Trường Giang