Có 1 kết quả:

Sān xiá Shuǐ kù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three Gorges Reservoir on the Changjiang or Yangtze