Có 1 kết quả:

sān sī ér xíng

1/1

sān sī ér xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

think three times then go (idiom); don't act before you've thought it through carefully