Có 1 kết quả:

sān shǒu bìng

1/1

sān shǒu bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

repetitive strain injury (resulting from frequent use of one's thumb, wrist etc)