Có 1 kết quả:

sān ào tāng

1/1

sān ào tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

san'ao decoction (TCM)