Có 1 kết quả:

sān zhèn chū jú ㄙㄢ ㄓㄣˋ ㄔㄨ ㄐㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 三振[san1 zhen4]