Có 1 kết quả:

sān wén zhì ㄙㄢ ㄨㄣˊ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sandwich (loanword)