Có 1 kết quả:

sān wén zhì

1/1

sān wén zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sandwich (loanword)