Có 1 kết quả:

sān wén yú

1/1

sān wén yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

salmon (loanword)