Có 1 kết quả:

sān wén yú ㄙㄢ ㄨㄣˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

salmon (loanword)