Có 1 kết quả:

sān gēng bàn yè

1/1

sān gēng bàn yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in the depth of the night
(2) very late at night