Có 1 kết quả:

sān quán fēn lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

separation of powers