Có 1 kết quả:

sān quán dǐng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

separation of powers