Có 1 kết quả:

sān jí guǎn

1/1

sān jí guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

triode (vacuum tube or transistor)