Có 1 kết quả:

sān léng cǎo

1/1

sān léng cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sedge herb (Cyperus rotundus)