Có 1 kết quả:

sān cì mì

1/1

sān cì mì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cube (third power, math.)