Có 1 kết quả:

sān cì fāng

1/1

sān cì fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cube (third power, math.)