Có 1 kết quả:

sān cì fāng chéng

1/1

sān cì fāng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cubic equation (math.)