Có 1 kết quả:

sān cì fāng chéng ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cubic equation (math.)