Có 1 kết quả:

sān duàn lùn

1/1

sān duàn lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

syllogism (deduction in logic)