Có 1 kết quả:

sān máo māo

1/1

sān máo māo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tortoiseshell cat
(2) calico cat