Có 1 kết quả:

sān mín zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s)