Có 1 kết quả:

sān lǜ huà lín

1/1

sān lǜ huà lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phosphorous trichloride